sobota 19. dubna 2008

Swidnica 2008

IR TEUTSCHMEISTER 1757

250.výročí obležení a dobytí pevnosti Svídnice
Swidnica 2008

Bojový rok 2008 pro náš regiment začal 250. výročím Bitvy o pevnost Svídnice.

Dovolte mi jako Obristovi IR Teutschmeister 1757 vyjádřit poděkování oněm skalním příslušníkům pluku, kteří se akce v Polsku zúčastnili. Dodrželi tak slovo dané regimentu všemi jeho příslušníky - 250. výročí se zúčastníme všech!
Jak vidím, toto předsevzetí již teď, na začátku roku mají šanci splnit jen někteří příslušníci pluku IR Teutschmeister 1757!

VIVAT MARIA THERESIA!

Obrist Sissak,Jiri

P.S. Pro ty, kteří nejeli ať už z jakýchkoliv důvodů, viz Photogalerie -akce byla SUPER! Obzvlášť výstava historických hracích karet v místním muzeu stála za to! Mít karty s motivy ze Sedmileté války přímo ze Svídnice se nepoštěstí jen tak někomu! Pro dychtive fotografii - zkuste odkazy uvedene dole! Obst.J.S.

http://www.flickr.com/photos/7680589@N02/

http://www.dziennik.swidnica.pl/foto/thumbnails.php?album=35

http://www.dziennik.swidnica.pl/foto/thumbnails.php?album=34

http://www.dziennik.swidnica.pl/foto/thumbnails.php?album=33

http://picasaweb.google.pl/strzygocki.mistrzy/BitwaOWidnicKwiecie1758


úterý 20. listopadu 2007

neděle 18. listopadu 2007

LOVOSICE 2007

Lovosice, 251. výročí bitvy u Lovosic - říjen 2007

"Dobyli jsme Lovoš!!

V letošním roce si připomínáme mnoho bitev, srážek a lokálních půtek v rámci druhého roku průběhu tzv. Třetí slezské války, která u nás je známa spíše pod jménem Sedmiletá válka. 250 výročí tohoto prvního celosvětového válečného konfliktu si již zaslouží naše zamyšlení a úctu....
I příslušníci k.k. Infanterieregimentu Teutschmeister Kolin 1757 se aktivně těchto vzpomínkových akcí zúčastní ať už jako organizátoři tak i jako jejich aktivní účastníci.

Bitva u Lovosic -první velká bitva Sedmileté války se odehrála 1.10.1756..... Střetlo se zde tehdy cca 31000 mužů s 94 děly na straně Rakouské Monarchie a proti nim stálo cca 29 500 mužů a 102 děl na straně pruské.
Bitva skončila ještě týž den odpoledne a do historie se jako vítěz zapsal pruský král Fridrich Veliký - zůstal stát se svými vojsky na bitevním poli, které v dalších dnech musel stejně vyklidit a stáhnout se zpět do Saska. Vlastně by bylo přesnější hovořit o něčem, co se velmi blíží dnešnímu slovu "remíza" -rakouská vojska zcela spořádaně odešla z bitevního pole do svého tábora u Budyně a pokračovala plynule ve svých válečných operacích a plánech. Jejich cíl byl dosažen - nedovolit proniknout pruským vojskům do nitra České kotliny a přezimovat v ní.

29.9.2007 se zástupci k.k. Infanterieregimentu Teutschmeister vydali do Lovosic, aby po 251 letech vzdali čest všem bezejmených vojákům, kteří v této bitvě bojovali a někteří také padli.
Velmi nás potěšil fakt, že kaplička Panny Marie Neusidlenské, která v Lovosicích bitvu připomíná, je ve stále stejně krásném stavu jako při loňských vzpomínkových akcích na 250. výročí bitvy u Lovosic. Prošli jsme městem, navštívili místní kostel, kde jsme docela dost překvapili probíhající svatbu a v nádherném podzimním počasí jsme se rozhodli také zdolat vrch Lovoš.
Po výstupu nahoru jsme museli opět jen obdivovat sílu a odhodlání všech bojujících, kteří na svazích tohoto vrchu bojovali - věčná sláva jim. Pohled shora na krajinu pod námi nás přímo uchvátil - a tak citace z knihy Dr. A. Dopsche - Bitva u Lovosic 1.10.1756 - ukázka viz níže - jen pršely a my měli možnost jak na plastické mapě pozorovat a představovat si tehdejší bitvu.......
Po cestě zpět nás zlákal les na jeho svazích a jeho dary a tak můžeme poznamenat - rojnici Infanterie Teutschmeister žádná houba neunikne!
Příští rok opět v daném čase na daném místě -Lovosice 28.9.2008 !
VIVAT MARIA THERESIA!

Příloha: ukázka z knihy Dr.A.Dopsche -Bitva u Lovosic 1.10.1756 -knihu je možno objednat na 00420731471833

.........Střetnutí

Na počátku dne 1. října zaznamenal Friedrich s „vybranými generály“ nepřítele. Avšak hustá mlha, na podzim v tomto kraji častá, nedovolovala správně rozpoznat jeho postavení. Přesto docházela hlášení, že v údolí byl spatřen formující se protivník. Vévoda Bevernský okamžitě obdržel rozkaz táhnout s šesti bataliony na Lovoš, aby odsud vedl operace levého křídla. Král sám zůstal na vrcholu Homolce a odsud velel svému pravému křídlu.
Z rakouské strany bylo vidět „pruskou pěchotu rozvinující se od Welmina do třech kolon a usazující se na návrších napravo i nalevo. První kolona sebou táhla jen malé dělo, těžká artilerie byla rozdělena na obou křídlech a před středem.“
Posted by Picasa